Praktijk BOFF

Ontdek je wereld en droom, speel, groei, deel, leer, lach en bewonder.

Orthopedagogische praktijk

Bent u op zoek naar begeleiding voor uw kind?

Heeft uw kind reken-, taalproblemen?

Wordt uw kind gepest?

Is uw kind (faal)angstig?

Wilt u de intelligentie weten van uw kind?

Wilt u begeleiding bij het opvoeden?

Heeft uw kind autisme?

Wilt u geholpen worden met plannen en organiseren?

Denkt u dat uw kind anders is dan anderen?

Enz.

Heeft u een van bovenstaande vragen of andere over de ontwikkeling van uw kind of over leer-/gedragproblemen dan kunt u terecht bij praktijk BOFF in Mierlo. BOFF staat voor begeleiding en onderzoek Font Freide.

U komt dan terecht bij een ervaren orthopedagoog die veel ervaring heeft met kinderen en ook met het onderwijs, zoals u kan lezen onder de kop ‘voorstellen’.

Praktijk BOFF is een orthopedagogische praktijk gevestigd in Mierlo, aan de Goorsedijk 32. In de praktijk wordt hulp geboden aan alle kinderen die tegen problemen aanlopen tijdens het ontdekken van de wereld en hun ontwikkeling. Deze hulp kan geboden worden op leer- en gedragsproblematieken aan kinderen, pubers en jongvolwassenen.

Leer- en gedragsproblemen kunnen veel hinder veroorzaken in het dagelijkse leven. Bij praktijk BOFF krijg je handvatten om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Het doel is altijd de situatie te verbeteren. Om dit te bereiken kan er ook onderzoek gedaan worden om te achterhalen met welke problemen het kind kampt en wat daarvan de oorzaak is.
Er wordt altijd gekeken naar het individuele kind, ook wanneer er een cursus/training gevolgd wordt met meerdere kinderen. Bij ons staat aandacht voor het kind en luisteren naar het kind hoog in het vaandel, de begeleiding wordt daarop zoveel mogelijk aangepast.

De volgende begeleiding is mogelijk: – PGB begeleiding – planning en organisatie – sociale vaardigheidstraining – faalangstreductie training – praatgroep voor kinderen met gescheiden ouders – positief opvoeden – begeleiding autisme – begeleiding rekenproblemen/ dyscalculie – begeleiding taalproblemen/dyslexie – begeleiding examenvrees

Er kan ook onderzoek gedaan worden naar de intelligentie, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek.

Door de grote ervaring is erop veel gebieden begeleiding mogelijk, u kunt altijd vrijblijvend contact opnemen wanneer u begeleiding wil op bovenstaande gebieden, onderzoek wilt laten doen maar ook wanneer een andere specifieke begeleiding zoekt.

Show Buttons
Hide Buttons