Praktijk BOFF

Ontdek je wereld en droom, speel, groei, deel, leer, lach en bewonder.

Persoonlijkheid onderzoek

Met een kort persoonlijkheid onderzoek brengen we de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart. Het doel is een advies te kunnen geven of een bepaalde vorm van begeleiding aan kan sluiten bij uw kind. Er kan hierbij gedacht worden aan een sociale vaardigheidstraining of een faanangstreductie training. Het zou ook kunnen dat uw kind niet gemotiveerd is om te leren en daardoor niet voldoende presteert.

Er worden diverse gestandaardiseerde testen/ vragenlijsten afgenomen zoals de CBCL, TRF, YSF maar ook een PMT-K en een NPV-J. Afhankelijk van de vraag kan het zo zijn dat er ook andere testen/vragenlijsten afgenomen worden. Naast de vragenlijsten/ testen wordt er ook een gesprek gevoerd met het kind om er achter te komen waar hij/zij zelf problemen ervaart en wat hij/zij juist heel goed vindt gaan. Het gesprek zal dan gaan over school, omgang met andere kinderen, de thuissituatie enz. Als het kind het moeilijk vindt om te praten kan het kind ook een tekening maken over de verschillende situaties.

Nadat alle testen en vragenlijsten zijn afgenomen en het gesprek met het kind heeft plaats gevonden zal er een verslag gemaakt worden. Alle gegevens worden bij elkaar gezet en er worden conclusies getrokken uit de gegevens. Het verslag wordt zo uitgewerkt zodat het begrijpelijk is voor u als ouder en u krijgt dit mee naar huis. Wanneer u de gegevens wilt delen op school kunt u het verslag uiteraard kopiëren voor school.

Uit het verslag komen waarschijnlijk een aantal probleemgebieden naar voren, daarop kan dan begeleiding gestart worden. Maar dit is uiteraard niet verplicht. Het persoonlijkheid onderzoek heeft een geldigheidsduur van een jaar daarna zal uw kind weer opnieuw onderzocht moeten worden. In een jaar kan veel veranderen.

Het afnemen van het onderzoek duurt, afhankelijk van de vraag, ongeveer 1,5 tot 2uur, het kind zal eerst op zijn gemak gesteld worden. Het kan zo zijn dat u als ouder ook een vragenlijst moet invullen en dat er gevraagd wordt of de school dit ook wil doen.

De kosten van dit onderzoek zijn €250,- inclusief verslaglegging en een korte bespreking van het verslag.

« Onderzoeken

Show Buttons
Hide Buttons