Praktijk BOFF

Ontdek je wereld en droom, speel, groei, deel, leer, lach en bewonder.

Begeleiding rekenproblemen

In het schooljaar 2015/2016 wordt rekenen een onderdeel van het eindexamen. Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten dit examen maken en zullen hierop afgerekend worden wanneer dit examen onvoldoende is. Wanneer uw kind moeite heeft met rekenen en/of dyscalculie heeft kan hij/zij bij praktijk BOFF terecht voor individuele begeleiding of een bijspijkercursussen.

Tijdens de begeleiding van het rekenprobleem wordt eerst een inschatting gemaakt waar het probleem of de problemen zitten. Er zijn verschillende rekenonderwerpen die van belang zijn: meetkunde, getalbegrip, breuken, procenten, tabellen en grafieken enz.
Voor het inschatten waar het rekenprobleem zit kunnen, afhankelijk van de leeftijd van het kind, de volgende materialen gebruikt worden:
ABC-toets
Drempelonderzoek (DRO)
WISC-III
diverse websites
ook kan er gebruik gemaakt worden van de gegevens die al reeds op school bekend zijn

Nadat duidelijk is geworden waar het rekenprobleem zit wordt er intensief geoefend. Dit oefenen gebeurd met verschillende materialen zowel op papier als via de computer. In overleg met het kind en/of de ouders wordt er oefenmateriaal mee naar huis gegeven om thuis verder te kunnen oefenen. Er zijn tegenwoordig veel goede oefensites en apps beschikbaar. Hoe meer er geoefend kan worden hoe kleiner het rekenprobleem kan worden.
Wanneer er sprake is van dyscalculie zal er rekening gehouden moeten worden met maar kleine stapjes vooruit omdat dit een automatiseringsprobleem is, het kind zal veel moeten oefenen.

Samen met het kind kan er gekeken worden naar de eventuele hulp die nodig is op school om mee te kunnen met de rekenen/wiskunde les, hierbij kan gedacht worden aan rekenkaarten. De rekenkaarten kunnen dan gebruikt worden tijdens het rekenen op deze manier heeft het kind een geheugensteuntje. De kaarten worden in het begin veel gebruikt en als er veel geoefend is zullen de kaarten steeds minder nodig zijn. Deze rekenkaarten kunnen in praktijk BOFF gemaakt worden en daarna meegegeven worden.

Op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/nieuwe-toetsen-en-examens kunt u de laatste informatie vinden met betrekking tot het rekenexamen.

Wanneer u meer informatie wil over de begeleiding van rekenproblemen kunt u vrijblijvend contact opnemen.

« Begeleiding

Show Buttons
Hide Buttons