Praktijk BOFF

Ontdek je wereld en droom, speel, groei, deel, leer, lach en bewonder.

Intelligentie onderzoek

Met een intelligentie onderzoek kan een inschatting gemaakt worden van de algemene intelligentie.

Bij Praktijk BOFF kunnen kinderen tussen 6 en 16 jaar getest worden op hun intelligentie met behulp van de WISC III. Als de leeftijd daarbuiten valt zal er in overleg gekeken worden naar de mogelijkheden.
Er bestaat ook de mogelijkheid om de NIO af te nemen, maar deze wordt al op veel basisscholen afgenomen en geeft een minder uitgebreid beeld.

Een intelligentie onderzoek kan bijvoorbeeld gedaan worden om een inschatting te maken van wat er van een kind verwacht mag worden of om een inschatting te maken naar welk niveau van de middelbare school hij/zij zou kunnen. Wanneer het onduidelijk is of het kind op school tegen problemen aanloopt vanwege zijn intelligentie is het ook zinvol om een intelligentie onderzoek te doen. Op deze manier krijgt u daar meer duidelijkheid over. Mocht de intelligentie niet het probleem zijn wordt er daarna samen verder gekeken.

Tijdsduur:

Het afnemen van de test duurt ongeveer 2 uur. Voordat er gestart wordt met het afnemen van de test zal het kind eerst op zijn gemak gesteld worden. Er wordt voldoende tijd genomen op de testen duidelijk uit te leggen en als het nodig is wordt te test in delen afgenomen. Het afnemen van de test moet zorgvuldig gebeuren.

Subtesten:

De volgende subtesten worden afgenomen en daarna uitgewerkt in een verslag.
1. Onvolledige Tekeningen
2. Informatie
3. Substitutie
4. Overeenkomsten
5. Plaatjes Ordenen
6. Rekenen
7. Blokpatronen
8. Woordkennis
9. Figuur Leggen
10. Begrijpen
11. Symbolen Vergelijken (optionele subtest)
12. Cijferreeksen (aanvullende subtest)
13. Doolhoven (optionele subtest).

De testgegevens worden in een verslag uitgewerkt en met u besproken eventueel kunnen er aanvullende testen gedaan worden. U krijgt een totale intelligentie maar ook een verbale en een performale intelligentie. Het wordt met deze gegevens wat de sterke en zwakke punten van uw kind zijn. Verder worden de subtesten ook met elkaar vergeleken. Het verslag krijgt u mee naar huis en kunt u als u dat wilt op school afgeven.

Het afnemen van de test kost €300,- inclusief verslag en korte nabespreking.

« Onderzoeken

Show Buttons
Hide Buttons